nv-l
[Top] [All Lists]

Re: [nv-l] Node Status does not change

To: nv-l@lists.us.ibm.com
Subject: Re: [nv-l] Node Status does not change
From: "Tomas Ward IT SeK" <tomas.ward@umea.se>
Date: Fri, 08 Jul 2005 15:30:27 +0200
Delivery-date: Fri, 08 Jul 2005 14:31:06 +0100
Envelope-to: nv-l-archive@lists.skills-1st.co.uk
Reply-to: nv-l@lists.us.ibm.com
Sender: owner-nv-l@lists.us.ibm.com
Tack för ditt mail. Är på semester & kommer åter 15/8 2005. Vid fel eller
problem ring kundtjänst på tel 161134


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>

Archive operated by Skills 1st Ltd

See also: The NetView Web